Quy chế hoạt động sàn giao dịch thương mại điện tử (Quy chế)

Chào mừng đến với Sàn giao dịch thương mại điện tử (TMĐT) Plutos do Công ty Cổ phần Plutos (“Công ty”) là đơn vị chủ quản, cung cấp dịch vụ Sàn giao dịch TMĐT và website khuyến mại trực tuyến, hoạt động theo nguyên tắc công khai, minh bạch, và tuân thủ pháp luật. Mục tiêu của Công ty hướng tới là cầu nối thương mại giữa nhà cung cấp dịch vụ du lịch và khách hàng trên Sàn giao dịch TMĐT và đem lại cho khách hàng đại lý tiện ích đặt dịch vụ du lịch bao gồm nhưng không giới hạn, đặt phòng khách sạn, tour du lịch, xe du lịch, bán vé máy bay trực tuyến tin cậy và tiết kiệm (“Dịch Vụ”).
Công ty cung cấp Sàn giao dịch TMĐT với các nội dung trong Quy chế này tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch TMĐT phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT. Quy chế sẽ được Công ty cập nhật, sửa đổi tại từng thời điểm mà không cần thông báo trước.
I.   Nguyên tắc chung
1.   Các thành viên phải đăng ký và đăng nhập vào tài khoản của Sàn giao dịch TMĐT để sử dụng, tạo lập gian hàng giới thiệu, cung cấp dịch vụ và/hoặc khuyến mại Dịch Vụ được thực hiện trên Sàn giao dịch TMĐT.
2.   Thành viên trên Sàn là các thương nhân, tổ chức, cá nhân được cấp phép hoạt động thương mại hợp pháp trong lĩnh vực khách sạn, du lịch, hàng không được Công ty chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT và các bên liên quan cung cấp. Thông tin các thành viên trên Sàn phải minh bạch, đầy đủ và chính xác.
3.   Hoạt động giao dịch trên Sàn được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của khách hàng. Thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch trên Sàn giao dịch TMĐT trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc tự do tự nguyện, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động mua bán sản phẩm, dịch vụ và không trái với quy định của pháp luật.
4.   Sản phẩm tham gia giao dịch trên Sàn được đòi hỏi phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật.
5.   Mọi thành viên bao gồm khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ khi sử dụng Sàn giao dịch TMĐT để giao dịch trực tuyến thì đồng nghĩa việc các bên có liên quan đã chấp thuận tuân theo Quy chế này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản thỏa thuận này, vui lòng không truy cập trang web hoặc các ứng dụng của Công ty và không sử dụng bất cứ dịch vụ nào cung cấp thông qua sàn giao dịch TMĐT Plutos. Khách Hàng và Nhà Cung Cấp khi tham gia vào Sàn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với pháp luật hiện hành của Việt Nam, quy chế hoạt động và các chính sách, quy định khác của Sàn và cam kết thực hiện đúng những quy định liên quan.
II.  Quy định chung
A.  Định nghĩa và giải thích
Sàn giao dịch thương mại điện tử Plutos” hoặc “Sàn giao dịch TMĐT” hoặc “Sàn” là website và ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử do Công ty cổ phần Plutos sở hữu cho phép các thương nhân, tổ chức, cá nhân không phải chủ sở hữu website và ứng dụng có thể tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình mua bán hàng hóa, dịch vụ trên đó.
Nhà Cung Cấp” là thương nhân, tổ chức, cá nhân được cấp phép để cung cấp dịch vụ hàng không, vận chuyển, khách sạn và dịch vụ, sản phẩm khác liên quan đến du lịch hợp pháp và được Sàn giao dịch TMĐT đồng ý cho phép sử dụng dịch vụ trên Sàn giao dịch TMĐT.
Khách Hàng” là thương nhân, tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật, cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 15 tuổi trở lên đã đăng ký tài khoản bắt buộc tại Sàn giao dịch TMĐT, truy cập tìm kiếm thông tin và giao dịch mua các Dịch vụ của Nhà Cung Cấp được đăng bán trên Sàn giao dịch TMĐT.
Dịch Vụ” là voucher, giấy chứng nhận dịch vụ, hàng hóa, dịch vụ du lịch, bao gồm nhưng không giới hạn, đặt phòng khách sạn, tour du lịch, xe du lịch, vé máy bay trực tuyến, và các sản phẩm khác của Nhà Cung Cấp trên Sàn giao dịch TMĐT.
Thành Viên” là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua bán Sản phẩm trên Sàn có đăng ký tài khoản sử dụng trên Sàn, bao gồm Khách Hàng và Nhà Cung Cấp.
B.   Quy trình giao dịch
1.   Quy trình dành cho Khách Hàng sử dụng Dịch Vụ:
Khi có nhu cầu mua Dịch Vụ trên Sàn giao dịch TMĐT, Khách Hàng thực hiện các bước sau đây:
•    Bước 1: truy cập vào website www.plutos.vn hoặc ứng dụng điện thoại Plutos Agent
•    Bước 2: đăng nhập nếu đã là thành viên của nền tảng Plutos. Nếu không thì thực hiện đăng ký và cung cấp các thông tin cá nhân và doanh nghiệp theo yêu cầu của Sàn giao dịch TMĐT.
•    Bước 3: tìm kiếm tham khảo Dịch Vụ theo nhu cầu; xem kỹ các thông tin liên quan (thông tin sản phẩm, thông tin Nhà Cung Cấp, chính sách thanh toán, điều kiện thực hiện, hỗ trợ, v.v.) và lựa chọn Dịch Vụ phù hợp với yêu cầu của Khách Hàng.
•    Bước 4: Dựa trên thông tin đã tham khảo, Khách Hàng tiến hành đặt hàng trên website www.plutos.vn hoặc thông qua ứng dụng điện thoại Plutos Agent bằng việc click vào nút “Đặt ngay”
•    Bước 5: Sau khi nhận được đơn đặt hàng/dịch vụ ban quan trị sàn Plutos sẽ xác nhận lại đơn hàng với thành viên. Thành viên xác nhận đặt Dịch Vụ và tiến hành thanh toán
•    Bước 6: Khách Hàng lựa chọn cách thức thanh toán cho Dịch Vụ quyết định mua; rà soát lại các thông tin Dịch Vụ và thông tin cá nhân trước khi thanh toán
•    Bước 7: Thanh toán và nhận hàng/ dịch vụ, phản hồi về chất lượng dịch vụ trên nền tảng Plutos.
2.   Quy trình dành cho Nhà Cung Cấp
•    Bước 1: Nhà Cung Cấp ký đăng ký tài khoản theo quy trình của Plutos
•   Bước 2: Căn cứ vào kết quả đăng ký của người bán, Plutos cấp cho người bán 1 tài khoản (gồm tên đăng nhập và mật khẩu) và ký hợp đồng với người bán.
•    Bước 3: Nhà Cung Cấp tiến hành đăng sản phẩm theo quy trình của Plutos
•    Bước 4: Công ty chuyển các đơn hàng cho Nhà Cung Cấp hoặc trực tiếp nhận đơn hàng và giao hàng.
•    Bước 4: Đối chiếu, thanh toán đơn hàng với Công ty theo quy định của Hợp đồng.
Nhà Cung Cấp chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc cung cấp thông tin chính xác về Dịch Vụ của mình đăng bán, cập nhật thường xuyên số lượng phòng còn trống, thực hiện đúng các cam kết đối với Dịch Vụ mà Khách Hàng đã mua và giải quyết khiếu nại, tranh chấp của Khách Hàng liên quan đến Dịch Vụ do Nhà Cung Cấp thực hiện trên Sàn giao dịch TMĐT. Nhà Cung Cấp phải bồi thường hoàn toàn và giữ cho Công ty vô hại bởi các khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp hoặc chi phí phát sinh từ việc cung cấp thông tin không chính xác hoặc mô tả sai về Dịch Vụ hoặc liên quan đến chất lượng Dịch Vụ của mình.
3.   Quy trình giao hàng
Nền tảng Plutos là nơi cung cấp địa điểm, môi trường cho các đối tác là các nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ được giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của mình tới các Thành Viên, người dùng là khách hàng có nhu cầu mua sản phẩm, dịch vụ. Thông qua trang web, nhà cung cấp có thể tiếp cận tới người sử dụng dịch vụ, cung cấp dịch vụ, hàng hóa, các tour du lịch, khách sạn, vé máy bay…. Plutos sẽ chỉ đóng vai trò trung gian, giới thiệu và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tới khách hàng/ môi trường giao dịch các gói dịch vụ, hàng hóa giữa khách hàng và đối tác, để từ đó khách hàng và người sử dụng có thể mua các gói tour du lịch, đặt phòng khách sạn, mua vé máy bay và các sản phẩm/ dịch vụ khác liên quan đến du lịch với mức giá tốt nhất của nhà cung cấp.
Theo đó Plutos sẽ không hỗ trợ giao hàng, mà chỉ cung cấp tới khách hàng các mã code để khách hàng tới sử dụng dịch vụ/ vé máy bay tại trụ sở của Đối tác nhà cung cấp.
4.   Quy trình xác nhận/hủy đơn hàng:
a.   Khách hàng phải đọc kỹ thông tin sản phẩm/ dịch vụ đăng bán để tìm hiểu về chính sách đổi trả, hủy hoặc hoàn tiền trước khi quyết định mua Dịch Vụ đó. Khi thực hiện đặt Dịch Vụ, Khách Hàng xem như đã đồng ý các điều kiện, điều khoản, chính sách áp dụng đối với Dịch Vụ đã đặt.
b.   Nhà Cung Cấp phải xây dựng các chính sách đổi trả dịch vụ và hoàn tiền đối với các sản phẩm để thông tin đến Khách Hàng.
c.   Ngay sau khi hoàn tất thủ tục thanh toán đơn hàng trên website plutos.vn hoặc ứng dụng điện thoại Plutos Agent, khách hàng sẽ nhận được 1 email thông báo về thông tin đơn hàng, và có thể theo dõi tình trạng đơn hàng ngay trong mục “Đơn hàng” ở trên website plutos.vn và ứng dụng điện thoại Plutos Agents.
d.   Sau khi đặt dịch vụ thành công, nếu Khách Hàng muốn thay đổi thông tin đặt Dịch Vụ, vui long gửi yêu cầu đến email support@plutos.vn hoặc chăm sóc khách hàng qua số điện thoại 1900 2124. Chúng tôi sẽ cố gắng liên hệ với Nhà Cung Cấp để hỗ trợ Khách Hàng một cách tốt nhất theo quy định của Nhà Cung Cấp, tuy nhiên chúng tôi không đảm bảo mọi yêu cầu thay đổi sẽ được thực hiện.
e.   Nếu Khách Hàng được phép hủy hoặc thay đổi Đặt Dịch Vụ nhưng không hủy hoặc thay đổi trước thời hạn cho phép, Khách Hàng sẽ có trách nhiệm trả phí hủy/ thay đổi theo quy định tại thời điểm đó, thuế hoặc phí khôi phục thuế (áp dụng hiện hành theo quy định), phí dịch vụ hoặc phí đặt dịch vụ khác dù Khách Hàng có sử dụng dịch vụ hay không.
f.   Nếu Khách Hàng không sử dụng dịch vụ vào ngày/ đêm đặt dịch vụ đầu tiên nhưng dự định tiếp tục sử dụng dịch vụ cho các ngày/ đêm tiếp theo thì Khách Hàng phải xác nhận với Plutos và nhà cung cấp/ đơn vị liên kết của Plutos tối thiểu 6 tiếng trước giờ khởi hành/ ngày/ đêm đặt dịch vụ đầu tiên và trong thời gian làm việc (8:00am – 20:00pm). Nếu Khách Hàng không làm như vậy, đơn hàng/ dịch vụ của Khách Hàng sẽ bị hủy và Khách Hàng sẽ không được sử dụng dịch vụ cũng như không được hoàn trả phí dịch vụ.
g.   Trường hợp Khách hàng muốn thay đổi, hủy, hoàn tiền cho dịch vụ/ sản phẩm đã đặt vì bất kỳ lý do gì vui lòng liên hệ Plutos để được hỗ trợ trước khi khởi hành/ sử dụng dịch vụ. Plutos sẽ nỗ lực hết sức để hỗ trợ Khách Hàng trong khả năng của Plutos. Trường hợp Khách Hàng đã sử dụng Dịch Vụ, mọi yêu cầu hoàn, hủy, thay đổi sẽ không được thực hiện.
h.   Ngoài ra, Plutos cũng áp dụng phí quản lý cho các yêu cầu thay đổi đặt dịch vụ /thông tin hủy phòng được chấp nhận (phí cộng thêm ngoài mức phí huỷ dịch vụ của nhà cung cấp).
i.   Trường hợp có sự thay đổi từ nhà cung cấp dịch vụ (hãng hàng không, khách sạn, dịch vụ khác, ...) hoặc vì các điều kiện khách quan khác (bao gồm và không giới hạn các trường hợp bất khả kháng như thiên tai, dịch bệnh, ...) dẫn đến Khách hàng không thể sử dụng dịch vụ hoặc thay đổi dịch vụ, tùy theo quyết định của nhà cung cấp, Plutos sẽ thông báo lại cho Quý khách phương án áp dụng hoặc các chi phí hoàn lại, phát sinh tại thời điểm đó. Trường hợp nhà cung cấp cho phép hủy dịch vụ và hoàn lại tiền theo chính sách đặt dịch vụ của nhà cung cấp, Plutos sẽ hoàn lại số tiền Quý Khách đã thanh toán sau khi trừ đi phí dịch vụ của Plutos.
5.  Quy trình bảo hành/bảo trì
Đối với việc sử dụng Dịch Vụ, giới thiệu Dịch Vụ, đặt hàng, thanh toán qua website/ứng dụng, Công ty sẽ tiến hành bảo trì hệ thống thường xuyên để quá trình sử dụng của Thành Viên được ổn định.
6.   Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại
a.   Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về chất lượng Dịch Vụ không đúng với mô tả, thông tin thanh toán bị tiết lộ gây thiệt hại cho mình đến Ban quản trị của Sàn giao dịch TMĐT.
b.   Khi tiếp nhận những phản hồi này, Công ty sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của Khách Hàng, tùy theo mức độ, Công ty sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời theo Quy chế và Hợp đồng.
c.   Khách Hàng gửi khiếu nại về địa chỉ:
Công ty cổ phần Plutos
15 Lý Thường Kiệt, Quận Phú Nhuận, TP Thừa Thiên Huế
Email: support@plutos.vn
Hotline: 1900 2124
d.   Khi phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại, Công ty khuyến khích giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên để đạt được sự đồng thuận về phương án giải quyết.
e.   Tranh chấp hoặc khiếu nại sẽ được Công ty xử lý theo trình tự sau:
•   Bước 1: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Công ty sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Thành Viên hoặc Bộ phận Kinh doanh sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Nhà Cung Cấp. Khi có khiếu nại, Sàn sẽ tạm giữ khoản tiền hàng cần thanh toán cho Nhà Cung Cấp lại cho đến khi giải quyết xong.
•   Bước 2: Công ty yêu cầu các bên tranh chấp cung cấp đầy đủ thông tin/tài liệu liên quan đến vụ việc, và đưa ra hướng giải quyết dựa trên các thông tin/tài liệu thu thập được trong vòng 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ các thông tin/tài liệu có liên quan đến vụ việc.
•   Bước 3: Việc giải quyết tranh chấp theo cơ chế trao đổi thỏa thuận thống nhât, các bên liên quan sẽ thực hiện theo quy trình trao đổi gián tiếp qua điện thoại, email, xác nhận bằng văn bản, nếu vẫn chưa thỏa thuận được thì sẽ giải quyết thông qua gặp trực tiếp nhằm giải quyết triệt để các vấn đề mâu thuẫn theo hướng hợp lý và có lợi cho các bên.
•   Bước 4: Công ty tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của khách hàng (người tiêu dùng). Trong trường hợp chứng minh được lỗi thuộc về Nhà Cung Cấp: Công ty sẽ có biện pháp cảnh cáo, yêu cầu bồi hoàn lại toàn bộ chi phí mà Khách Hàng đã bỏ ra cho việc mua Dịch Vụ đúng với chất lượng mà Nhà Cung Cấp thông báo tại Sàn giao dịch TMĐT.
Các Nhà Cung Cấp trên Sàn giao dịch TMĐT cần cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin/tài liệu liên quan đến sản phẩm. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
7.   Quy trình thanh toán
a.   Thanh toán giữa Khách Hàng và Nhà Cung Cấp: Công ty chấp nhận thanh toán thông qua ví điện tử, thanh toán qua điện thoại, thanh toán online thông qua cổng thanh toán bằng thẻ nội địa hoặc thẻ quốc tế của tất cả các ngân hàng tại Việt Nam với điều kiện thẻ quốc tế phải có thương hiệu thẻ Visa hoặc Master Card. Trong trường hợp thanh toán bằng thẻ thanh toán quốc tế, chủ thẻ có thể phải xác thực thẻ trước khi sử dụng dịch vụ. Trong trường hợp không xác thực được thẻ theo yêu cầu, Khách Hàng sẽ phải mua Dịch Vụ theo hình thức khác và bị từ chối cung cấp Dịch Vụ đã mua.
•   Bước 1: Thành viên đặt hàng
•   Bước 2: Chọn hình thức thanh toán
•   Bước 3: Ban quản lý website xác nhận đơn hàng
•   Bước 4: Thành viên thanh toán trực tiếp cho Công ty
•   Bước 5: Công ty gửi hóa đơn thanh toán cho Thành viên.
b.   Thanh toán giữa đối tác (người bán, nhà cung cấp) và Công ty: Tuân theo quy định của Hợp đồng hoặc nếu có khiếu nại, sau khi hết thời gian khiếu nại của đơn hàng hoặc Người Mua xác nhận không có khiếu nại, Công ty thanh toán tiền hàng cho Nhà Cung Cấp thông qua Sàn.
C.   Các điều khoản chung
1.   Đảm bảo an toàn giao dịch:
Để đảm bảo sự an toàn giao dịch và thông tin về thanh toán khỏi sự đánh cắp, rò rỉ, giả mạo hoặc thiệt hại, Sàn giao dịch TMĐT sẽ nỗ lực hết mình áp dụng các biện pháp kỹ thuật, quản lý để bảo vệ thông tin về nội dung nhằm đảm bảo các giao dịch được tiến hành thành công, hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh như sau:
•    Mọi dữ liệu có liên quan đến các đơn hàng của Thành Viên, bao gồm tất cả các thông tin cá nhân và chi tiết thanh toán, sẽ được định dạng và mã hóa.
•    Các thông tin giao dịch sẽ được lưu trữ và quản lý theo chế độ bảo mật với mật khẩu kèm truy cập hạn chế
•    Thành Viên không cung cấp chi tiết các khoản thanh toán cho bất kỳ ai qua thư điện tử (email) hoặc các phương tiện khác.
•    Thành Viên tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hoặc hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống của Công ty hoặc làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá họa hay xâm phạm nền tảng hệ thống Sàn giao dịch TMĐT. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế và quy định của pháp luật có liên quan.
•    Thành Viên phải triển khai các giải pháp ngăn chặn việc rò rỉ, thiệt hại thông tin cá nhân của Khách Hàng từ tin tặc và virus. Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng Sàn giao dịch TMĐT dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.
2.   Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng
a.   Mục đích và phạm vi thu thập:
Phạm vi thu thập: Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch TMĐT bao gồm, nhưng không giới hạn:
•    Thông tin cá nhân: Họ và tên, giới tính, ngày sinh, số hộ chiếu hoặc giấy tờ xác minh nhân thân khác (ngày cấp, nơi cấp), quốc tịch, ngôn ngữ, hoặc những thông tin khác nếu cần.
•    Thông tin liên lạc: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu, địa chỉ khách hàng (thành viên), sở thích và các thông tin khác liên quan đến yêu cầu đặc biệt của Thành Viên.
•   Thông tin cá nhân được tự động tạo ra khi Khách Hàng sử dụng Sàn giao dịch TMĐT như: thông tin IP, cookies, đăng nhập website, loại trình duyệt, ngày tổng số, v.v.
Mục đích thu thập:
•   Giúp Công ty và Nhà Cung Cấp phục vụ Khách Hàng những Dịch Vụ đầy đủ và chất lượng theo yêu cầu của Khách Hàng
•   Cập nhật thông tin cho Khách Hàng các chính sách (bao gồm nhung không giới hạn, chính sách ưu đãi, chương trình khuyến mại) của Công ty và/hoặc Nhà Cung Cấp dành cho Khách Hàng.
•   Tiến hành và quản lý việc đặt Dịch Vụ và giao nhận Dịch Vụ cho Khách Hàng.
•   Đảm bảo sự an toàn khi thực hiện giao dịch thanh toán trực tuyến.
•   Nhận các thông tin, đóng góp, đề nghị và khiếu nại từ Khách Hàng để hoàn thiện chất lượng phục vụ tốt hơn.
•   Liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên Sàn giao dịch TMĐT nhằm đảm bảo quyền lợi cho thành viên.
•   Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản của Thành Viên
•   Liên lạc và giải quyết với Thành Viên trong mọi trường hợp.
•   Đảm bảo tính pháp lý trong trường hợp xảy ra tranh chấp.
b.   Thời gian lưu trữ thông tin: Công ty và Nhà Cung Cấp sẽ lưu trữ các Thông tin cá nhân do Khách Hàng cung cấp trong hệ thống của Công ty và Nhà Cung Cấp trong suốt quá trình cung cấp Dịch Vụ cho Khách Hàng, cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập, khi Khách Hàng có yêu cầu hủy hoặc tự Thành Viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ các thông tin đã cung cấp.
c.   Công bố thông tin thu thập: Công ty và Nhà Cung Cấp có thể công bố thông tin thu thập
•   cho bên thứ ba trong quá trình thực hiện đơn đặt hàng của Khách Hàng với mục đích cung cấp Dịch Vụ tốt nhất.
•   cho các cơ quan có thẩm quyền, các cơ quan pháp luật và chính phủ vì lý do an ninh, hải quan, xuất nhập cảnh và các mục đích khác theo luật định đáp ứng yêu cầu của các cơ quan hoặc của pháp luật.
•   Các bên đảm bảo rằng, mọi thông tin do Khách Hàng cung cấp được các bên chia sẻ cho nhau hoặc cho bên thứ ba là hợp pháp và được sự đồng ý của Khách Hàng.
d.   Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin:
Công ty cổ phần Plutos
15 Lý Thường Kiệt, Quận Phú Nhuận, Thành Phố Thừa Thiên Huế, Việt Nam.
e.   Khách hàng có các quyền sau đối với các thông tin cá nhân được thu thập:
•   Xem trước, sao chép, chỉnh sửa hoặc bổ sung thông tin cá nhân
•  Yêu cầu dừng thu thập thông tin cá nhân
•   Yêu cầu hủy thông tin cá nhân đã thu thập
Khách Hàng có quyền từ chối hoặc không cung cấp đầy đủ các thông tin được yêu cầu khi cần thiết. Trong trường hợp đó, Công ty và Nhà Cung Cấp có thể sẽ không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ cho Khách Hàng những Dịch Vụ vì sự thiếu hụt thông tin.
Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Thành Viên, Công ty có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều trả xử lý kịp thời và thông báo cho Thành Viên biết. Công ty không chịu trách nhiệm và giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thanh viên nếu xét thấy các thông tin cá nhân của Thành Viên được cung cấp là không chính xác.
3.   Sở hữu trí tuệ
Công ty giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung của Sàn giao dịch TMĐT theo quy định pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, logo, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau của Sàn giao dịch TMĐT đều thuộc quyền sở hữu của Công ty. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.
Thành Viên không được:
a.   Thực hiện hoặc nhờ bất kỳ cá nhân nào thực hiện đăng ký quyền sở hữu sáng chế, kiểu dáng, thương hiệu hay bất kỳ hình thức sở hữu trí tuệ nào liên quan đến Sàn giao dịch TMĐT trừ khi được sự đồng ý của Công ty.
b.   Thực hiện bất kỳ sửa đổi nào đối với nhãn hiệu, tên thương mại của Sàn TMĐT.
c.   Sử dụng bất kỳ các nhãn hiệu dưới bất kỳ hình thức nào mà có thể phương hại đến chất lượng hoặc tính xác thực hoặc thương hiệu các sản phẩm của Sàn giao dịch TMĐT.
d.   Không sao chép, lấy cắp công nghệ, bí mật kinh doanh của Công ty.
Thành Viên cam kết rằng mình sẽ thông báo bằng văn bản đầy đủ và kịp thời cho Công ty bất kỳ vi phạm thực tế, đe dọa hoặc nghi ngờ vi phạm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ mà Thành Viên biết được. Thành Viên theo yêu cầu của Công ty giúp ngăn chặn hay chống lại thủ tục liên quan đến bất kỳ vi phạm hay khiếu kiện như vậy.
4.   Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật
a.   Sàn giao dịch TMĐT cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các Thành Viên tham gia giao dịch, đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của Sàn giao dịch TMĐT, Sàn giao dịch TMĐT sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để bảo đảm quyền lợi cho người sử dụng dịch vụ trên hệ thống.
b.   Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến Thành Viên không thể tham gia giao dịch được thì các Thành Viên thông báo cho Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT qua địa chỉ email: support@plutos.vn . Chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các thanh viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT.
c.   Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong trường hợp thông báo của các Thành Viên không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Sàn giao dịch TMĐT gây ra.
5.   Quản lý thông tin
a.   Sàn giao dịch TMĐT có trách nhiệm kiểm duyệt những thông tin về Dịch Vụ mà Nhà Cung Cấp gửi cho Ban quản lý Sàn để đăng bán. Công Ty sẽ từ chối đăng bán những Dịch Vụ khi thông tin mà Nhà Cung Cấp đưa cho bên Công ty xét duyệt là không chính xác với loại hình Dịch Vụ.
b.   Thông tin về Dịch Vụ hiển thị rõ ràng các điều kiện, số lượng, thời gian mà Nhà Cung Cấp đưa ra cho mỗi Dịch Vụ được bán trên Sàn giao dịch TMĐT.
6.   Quyền và nghĩa vụ của Thành Viên vụ Sàn giao dịch TMĐT
a.   Khi đăng ký thành công và trở thành thành viên của Sàn giao dịch TMĐT, Thành Viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng các Dịch Vụ và các thực hiện các giao dịch của mình trên Sàn giao dịch TMĐT.
b.   Thành Viên được hướng dẫn sử dụng các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc giao dịch và sử dụng các tiện ích trên Sàn giao dịch TMĐT.
c.   Thành Viên có quyền phản ánh về chất lượng của Sàn giao dịch TMĐT đến Ban Quản lý Sàn. Mặt khác Thành Viên cũng có thể phản ánh tính xác thực về những tin bài liên quan đến nội dung của Nhà Cung Cấp.
d.   Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và thư điện tử (email) của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
e.   Thành viên không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT hoặc sử dụng Dịch Vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
f.   Thành viên không được thay đổi, chỉnh sửa, gán ghép, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của Dịch Vụ do Sàn giao dịch TMĐT cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT trong Quy chế này.
g.   Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch MTĐT dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT.
7.   Quyền và nghĩa vụ của Nhà Cung Cấp trên Sàn giao dịch TMĐT
a.   Sau khi ký hợp đồng với Công ty, Nhà Cung cấp được tạo một gian hàng, hướng dẫn quy trình đăng thông tin Dịch vụ lên Sàn giao dịch TMĐT và được bán Dịch Vụ trên Sàn giao dịch TMĐT theo quy định của Quy chế và Hợp Đồng. Nhà Cung Cấp được hỗ trợ đào tạo những kỹ năng cần thiết để hoạt động trên Sàn giao dịch TMĐT.
b.   Nhà Cung Cấp được hưởng các chính sách ưu đãi do Sàn giao dịch TMĐT đề ra trong quá trình hoạt động và được hỗ trợ quảng cáo, quảng bá hình ảnh trên Sàn giao dịch TMĐT.
c.   Nhà Cung Cấp phải cung cấp đầy đủ các thông tin và hồ sơ giấy tờ cần thiết cho việc kinh doanh Dịch Vụ trên Sàn giao dịch TMĐT và phục vụ hoạt động thống kê, báo cáo theo yêu cầu của Sàn giao dịch TMĐT hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
d.   Nhà Cung Cấp có trách nhiệm niêm yết chính xác các thông tin liên quan đến Dịch Vụ theo yêu cầu của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn: thông tin Dịch Vụ, chất lượng, số lượng, giá cả (bao gồm tất cả các chi phí thực tế Khách Hàng phải trả), điều kiện giao dịch, điều kiện và phương thức thanh toán, các thông tin về khuyến mại (nếu có), vận chuyển và giao nhận, v.v.
e.   Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.
f.   Nhà Cung Cấp có trách nhiệm nỗ lực hết mình phối hợp và giải quyết mọi khiếu nại, tranh chấp của Khách Hàng đối với giao dịch mua Dịch Vụ của Nhà Cung Cấp.
g.   Nhà Cung Cấp có nghĩa vụ phải bồi thường những thiệt hại của Thành Viên và Công ty khi lỗi được xác định thuộc về Nhà Cung Cấp.
8.   Quyền và nghĩa vụ của Công ty/Sàn giao dịch TMĐT
a.   Sàn giao dịch TMĐT có trách nhiệm xây dựng, thực hiện cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của Dịch Vụ và của Thành Viên được thực hiện chính xác và đầy đủ.
b.   Sàn giao dịch TMĐT có trách nhiệm áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của Thành Viên, không tiết lộ, chuyển nhượng, cho thuê hoặc bán bí mật kinh doanh hoặc thông tin cá nhân của Thành Viên khi chưa có được sự đồng ý của Thành Viên, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
c.   Ban quản lý Sàn sẽ toàn quyền loại bỏ một phần hoặc toàn bộ những thông tin không trung thực, vi phạm quy chế đăng tin, Dịch Vụ vụ vi phạm pháp luật như sau:
•   Loại bỏ những thông tin bán Dịch Vụ cấm kinh doanh hoặc hạn chế kinh doanh theo quy định của pháp luật
•   Loại bỏ những thông tin hoặc Dịch Vụ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc luật pháp hiện hành.
•   Các tin đăng không phù hợp sẽ bị yêu cầu điều chỉnh để phù hợp với quy định của Công ty và pháp luật.
d.   Yêu cầu Nhà Cung Cấp cung cấp đầy đủ và chính xác các hồ sơ và thông tin, trong trường hợp các Dịch Vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện phải cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó.
e.   Sàn giao dịch TMĐT sẽ tiến hành thiết lập kết nối cho những Thành Viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và điều kiện bắt buộc của Sàn giao dịch TMĐT.
f.   Sàn giao dịch TMĐT sẽ cố gắng trong phạm vi và khả năng của mình để duy trì hoạt động bình thường của Sàn giao dịch TMĐT và khắc phục các sự cố, như sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, internet, nhân sự, biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước, v.v. Trong trường hợp, các sự cố trên xảy ra nằm ngoài tầm kiểm soát (“Sự Kiện Bất Khả Kháng”) gây thiệt hại cho Thành Viên thì Sàn giao dịch TMĐT không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.
g.   Sàn giao dịch TMĐT có trách nhiệm tiếp nhận, phối hợp với Nhà Cung Cấp giải quyết các phản ánh, khiếu nại của Khách Hàng trong quá trình sử dụng Dịch Vụ mà Nhà Cung Cấp bán tại Sàn giao dịch TMĐT.
h.   Sàn giao dịch TMĐT có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của Thành Viên nếu, theo nhận định hợp lý của Sàn giao dịch TMĐT, Thành Viên cung cấp thông tin không chính xác, sai lệch, không đầy đủ, vi phạm Quy chế, vi phạm pháp luật hoặc thuần phòng mỹ tục Việt Nam. Công ty có quyền xóa bỏ một phần hoặc tất cả thông tin đăng tải của Nhà Cung Cấp trên Sàn giao dịch TMĐT nếu Nhà Cung Cấp vi phạm một trong các điều khoản của Quy chế và Hợp đồng mà không cần thông báo trước hoặc sự đồng ý của Nhà Cung Cấp.
i.   Sàn giao dịch TMĐT có quyền xem xét và chấm dứt tư cách Thành Viên và quyền sử dụng dịch vụ tương ứng nếu Thành Viên không tham gia hoạt động giao dịch và/hoặc trao đổi thông tin trên Sàn giao dịch TMĐT liên tục trong vòng hai (2) tháng. Các tổ chức, cá nhân phải đăng ký lại từ đầu để trở thành Thành Viên của Sàn giao dịch TMĐT.
j.   Sàn giao dịch TMĐT có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền Thành Viên nếu Sàn giao dịch TMĐT phát hiện, hoặc trên đánh giá hợp lý của mình, Thành Viên đã phá sản, bị kết ắn hoặc đang trong thời gian thụ án, hoặc có ảnh bất kỳ hành vi nào gây ảnh hưởng đến uy tín và quyền lợi của Sàn giao dịch TMĐT, Công ty và Khách Hàng, bao gồm nhưng không giới hạn, các hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các Thành Viên khác của Sàn giao dịch TMĐT, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành. Trong trường hợp chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ và quyền Thành Viên, tất cả các chứng nhận, quyền và lợi ích của Thành Viên sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt mà không gây ra bất kỳ trách nhiệm nào đối với Sàn giao dịch TMĐT và Công Ty. Tuy nhiên, các nghĩa vụ của Thành Viên sẽ vẫn còn hiệu lực cho đến khi các nghĩa vụ đó được hoàn thành.
k.   Sàn giao dịch TMĐT có thể chấm dứt quyền Thành Viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của Thành Viên.
l.   Hỗ trợ các cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch TMĐT.
9.  Điều khoản áp dụng
a.   Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành kèm theo Quy chế này. Quy chế hoạt động sẽ được Công ty cập nhật, sửa đổi tại từng thời điểm mà không cần thông báo trước. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Quyết định về việc sửa đổi Quy chế có hiệu lực và thông báo lên Sàn giao dịch TMĐT. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.
b.   Thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT có trách nhiệm tuân theo quy chế hiện hành khi giao dịch trên website.
10.   Điều khoản cam kết
a.   Mọi thành viên bao gồm khách hàng và bên cung cấp dịch vụ khi sử dụng của Sàn giao dịch TMĐT để giao dịch trực tuyến thì đồng nghĩa việc các bên có liên quan đã chấp thuận tuân theo quy chế này.
b.   Vi phạm hợp đồng thương mại điện tử thường bao gồm: Vi phạm các thủ tục và quy trình khởi tạo các dữ liệu điện tử, Vi phạm các quy định liên quan đến yêu cầu kỹ thuật như: không có quy trình bảo mật, không có quy định về chữ ký điện tử, không hướng dẫn khách hàng cách thức trả lời, xác nhận chào hàng, Vi phạm các quy trình kỹ thuật về tạo lập và sử dụng website bán hàng, Vi phạm các quy định về thủ tục, quy trình truy cập để mua hàng trên website, Vi phạm những quy định về kỹ thuật, dẫn đến mắc lỗi trong việc nhập, tạo hay truy cập dữ liệu điện tử ở khâu đề nghị ký kết hợp đồng, chấp nhận ký kết hợp đồng và cả thực hiện HĐĐT
11.   Điều khoản chung
Tất cả những điều khoản và điều kiện được điều chỉnh và giải thích bởi pháp luật Việt Nam. Chúng tôi nhận những thanh toán từ các nhà cung cấp từ việc cung cấp dịch vụ đặt dịch vụ du lịch (vé máy bay, phòng khách sạn, xe đưa đón, tour du lịch, các trải nghiệm địa phương và sản phẩm khác liên quan du lịch) của chúng tôi. Mọi thắc mắc liên hệ Công ty để xác nhận đặt dịch vụ qua email. Thông tin chi tiết của chúng tôi về cách thức xử lý thông tin cá nhân xin Quý Khách tham khảo Chính sách bảo mật.
Các đặt phòng được đặt qua đối tác liên kết (Expedia, Hotelbeds, v.v.) sẽ tuân theo các điều kiện và điều khoản của đối tác liên kết.